Despre proiect

Centrul Român de Politici Europene (CRPE) implementează proiectul ”Consolidarea fondului de carte românească în bibliotecile rurale din Republica Moldova sprijinit de Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni.

Proiectul își propune mărirea considerabilă a fondului de carte românească dintr-o serie de biblioteci sătești din Republica Moldova precum și dezvoltarea capacităților acestor biblioteci astfel încât să răspundă intereselor de studiu, lectură, educare și informare în limba română ale comunității românești din Republicii Moldova. Bibliotecile sătești au un rol major în promovarea cunoașterii la care ar trebui să aibă acces fără discriminare toți cetățenii Republicii Moldova.

Din rapoartele de monitorizare ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova, care analizează anual starea bibliotecilor din fiecare raion, reiese că bibliotecile sătești duc lipsă de cărți, iar dintre cele existente doar jumătate sunt în limba română. Mai mult decât atât, bibliotecile sătești nu sunt dotate cu calculatoare și nu au acces la internet. Bibliotecile din Moldova necesită modernizare și o strategie de dezvoltare pe termen lung. Așadar, problema pe care încercăm să o rezolvăm e faptul că majoritatea bibliotecilor sătești din Republica Moldova duc o lipsa acută de cărți, iar dintre cele existente, o bună parte sunt în grafie chirilică.  Atât pentru adulți, cât și pentru copii, oferta de carte este foarte limitată.

Din propria inițiativă, Centrul Român de Politici Europene a început la sfârșitul lunii octombrie  2013 campania ”Cărți peste Prut”. Inițiativa noastră își are începutul odată cu apariția în presă a poveștii bibliotecarului din satul Izbiște, raionul Criuleni, care a avut motivația necesară să transforme biblioteca sătească într-un loc atractiv, prietenos pentru copii și adulți. Cu toate acestea, din totalul de cărți din biblioteca din Izbiște – 9000, doar 2000 cărți  sunt în grafie latină. Povestea bibliotecarului revoluționar din satul Izbiște o puteți  găsi, accesând acest link. Chiar dacă campania ”Cărți peste Prut” a durat doar 3 luni, CRPE a reușit să colecteze:

  • 1500 de cărți donate de persoane care au auzit de campanie ”Cărți peste Prut” pe rețelele de socializare și site-ul nostru www.crpe.ro;
  • Colecția “Adevărul”, ce include 130 cărți, donată de un cetățean român aflat în Marea Britanie;
  • Editura Univers a predat cu titlul de donație 123 cărți  - colecția editurii de Literatură Universală.
  • Centrul “Spațiul Public European” a donat broșuri pentru copii legate de UE (broșuri, jocuri interactive, cărți speciale pentru învățat – în limba româna și engleză).
  • Centrul Iudaic de Editura si Publicistică a donat 120 cărți;

Cărțile colectate au fost transportate în Republica Moldova cu ajutorul Ambasadei României în Chișinău, după care Reprezentanța Centrului Român de Politici Europene din Republica Moldova le-a predat bibliotecii sătești din satul Izbiște și bibliotecii din satul Maximovca din raionul Anenii Noi. Cu susținerea Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, proiectul ia amploare. Pe lângă activitatea de promovare a campaniei ”Cărți peste Prut” și colectarea de cărți pentru bibliotecile rurale din Republica Moldova, proiectul presupune și organizarea unei vizite de schimb de experiență românească.

Mai exact,  CRPE cu susținerea DPRP va organiza un eveniment la Biblioteca Națională a României cu toți bibliotecarii din R. Moldova care au participat în cadrul proiectului. Scopul acestei activități este furnizarea de experiență românească pentru bibliotecarii din Republica Moldova astfel încât aceștia să dobândească abilități de management utile în munca lor precum și noi instrumente, proceduri menite să contribuie la modernizarea bibliotecilor sătești. De asemenea, bibliotecarii din România vor face cunoscute soluțiile pe care le-au adoptat pentru a preîntâmpina influența negativă a situației economice și colaborarea cu autoritățile locale. Astfel bibliotecarii din R. Moldova își vor însușii un set de instrumente de lucru utile care să fie folosite cu succes și să ajute bunul mers al bibliotecilor sătești.

Așadar, obiectivul general al proiectului este cel de a facilita accesul comunității românești din zonele rurale din Republica Moldova la cunoaștere, educare, informare și studiu în limba română.

Obiectivele specifice sunt:

1. Sporirea fondului de carte românească în bibliotecile sătești din Republica Moldova;

2. Creșterea gradului de informare, educare și comunicare a comunității românești;

3. Furnizarea de expertiză românească bibliotecarilor din Republica Moldova;

4. Însușirea de noi instrumente, proceduri și abilități de management de lucru care să contribuie la modernizarea bibliotecilor rurale;

Dorim să colectăm cel puțin 50.000 cărți pe care le vom dona bibliotecilor din satele din Republica Moldova care au nevoie de cărți românești.